<

Rozpocznij swoje życie w Irlandii

Szpital Beaumont, jeden z największych szpitali uniwersyteckich w Irlandii, obecnie rekrutuje pielęgniarki na OIOM, blok operacyjny, ostry dyżur, oddziały ogólne. Wynagrodzenia w od €29 000 do €44 000 w zależności od doświadczenia kadydata. Dostępny jest także konkurencyjny pakiet relokacyjny.
Aplikuj, a my skontaktujemy się z Tobą, omówimy proces rekrutacujny i Twoje możliwości podjęcia pracy.

Oferta Beaumont Hospital

Oferta

 • Twoja pensja będzie obliczana na podstawie Twojego doświadczenia począwszy od stawki €29 056, jeśli jesteś w pierwszym roku swojej pracy zawodowej do €44 343 jeśli masz doświadczenia powyżej 10 lat.
 • Pełna pomoc w rejestracji zawodowej NMBI
 • Pokrycie kosztów biletu lotniczego do Irlandii
 • Opłacone zakwaterowanie za 1 miesiąc po przyjeździe, pomocw znalezieniu stałego zakwaterowania
 • Pomoc w otwieraniu pierwszego irlandzkiego konta bankowego
 • Pomoc związana z numerem PPS (numer rejestracji podatkowej)

Wymagania

 • Dyplom pielęgniarstwa
 • Wykształcenie zgodne z dyrektywami UE
 • Chęć przeniesienia i pracy w Irlandii
 • Gotowość do rozpoczęcia procesu rejestracji zawodowej NMBI
 • Znajomość języka angielski na poziomie B2 lub wyższym
 • Mile widziane, ale nie konieczne doświadczenie w wybranej dziedzinie pielęgniarstwa oraz ukończona rejestracja NMBI

Aplikuj

Beaumont Hospital

PCQ Healthcare wiodąca w Europie firma specjalizująca się w rekrutacj pielęgniarek współpracuje obecnie z Beaumont Hospital, dużym akademickim szpitalem położonym 5 km od Dublina, w pobliżu lotniska w Dublinie. Szpital zapewnia ostre oddziały ratunkowe w ramach 54 specjalności medycznych.
Ponadto Szpital jest wyznaczonym ośrodkiem onkologicznym i regionalnym centrum leczenia ucha, nosa i gardła oraz gastroenterologii. Jest to również Krajowe Centrum Referencyjne dla Neurochirurgii, Transplantacji Nerek i Implantacji ucha wewnętrznego (ślimaka)
Zatrudniają około 3500 pracowników i mają 820 łóżek. Są głównym szpitalem dla Royal College of Surgeons w Irlandii.
Każda osoba, która dołączy do organizacji, będzie miała wszelkie możliwości rozwoju kariery i szkoleń
Kliknij poniższy link, aby zobaczyć listę wolnych miejsc pracy w szpitalu Beaumont

beaumont hospital

Na poniższych linkach znajdziesz więcej szczegółów dotyczących stanowisk specjalistycznych dostępnych w szpitalu Beaumont. Aby zakwalifikować się na te stanowiska, musisz mieć co najmniej 12-miesięczne doświadczenie w specjalistycznym obszarze i im więcej masz doświadczenia, tym większe szanse na otrzymanie oferty pracy w Irlandii.

Opieka ogólno-chirurgiczna jest uważana za podstawę praktyki pielęgniarskiej. Większość pielęgniarek zaczyna jako pielęgniarka ogólna lub chirurgiczna (med-surg) lub w pewnym momencie swojej kariery pielęgniarskiej pracowała w tej dziedzinie pielęgniarstwa. Wiele pielęgniarek kontynuuje karierę zawodową na oddziałach ogólnych i chirurgicznych z ogromną satysfakcją, pasją i zaangażowaniem.

Obecnie pielęgniarki ogólne i chirurgiczne są najbardziej rozpowszechnione wśród wszystkich pielęgniarek.

Pielęgniarstwo ogólno-chirurgiczne nie ogranicza się do procesu chorobowego lub systemów organizmu, ale raczej do holistycznego podejścia do pacjenta. Od pielęgniarek na tych oddziałach wymagana jest nabycie różnorodnej i rozległej wiedzy i umiejętności w zakresie różnych aspektów opieki pielęgniarskiej. Pielęgniarka ogólno-chirurgiczna powinna dążyć do posiadania szerokiego zakresu kompetencji i wiedzy, aby przetrwać w różnych sytuacjach w miejscu pracy.

Ponieważ jest to podstawa opieki zdrowotnej, pielęgniarstwo medyczne i chirurgiczne jest idealnym miejscem do podstawowego kształcenia dla rozpoczynających swoją pracę pielęgniarek i studentów. Podstawowym wymaganiem dla pielęgniarek, które chcą być pielęgniarkami medyczno-chirurgicznymi, jest zdobycie wszechstronnej wiedzy i kompetencji.

Cechy, które pielęgniarka ogólno-chirurgiczna powinna posiadać:

 • Ogromny wachlarz umiejętności – wrzechstronną wiedzę w różnych dziedzinach zdrowia osób dorosłych a także umejętności w zakresie szybkiej oceny oceny, zdolności organizacyjne oraz priorytetyzacji obowiązków.
 • Umiejętność pracy jako rzecznik pacjentów - postawienie bezpieczeństwa pacjentów za swój najwyższy priorytet, wspierając ich oraz edukując.
 • Otwartość na zmiany- to odział, w którym funkcjonuje się jak w różnorodnych placówkach opieki zdrowotnej; doskonałe dla osób, które chętnie akceptują zmiany i traktują je jako nowe doświadczenie edukacyjne.
 • Chęć wsparcia pacjenta w jego choropbie w jego – szacunek i zapewnienie godności pod koniec życia osób starszych, wsparcie w podejmowaniu decyzji; pomóc pacjentom w powrocie do normalnego funkcjonowania przez zapewnie najlepszej opieki i komfortu pacjentowi oraz jego rodzinie.

Wymagania

 • Doświadczenie na oddziałach ogólnych i chirurgicznych
 • Rejestracja w irlandzkich izbach pielęgniarskich NMBI lub chęć niezwłocznego przystąpienia.
 • Znajomość języka angielskiego to wymóg rejestracji w NMBI, jeśli nie masz ukończonej rejestracji musisz przystąpić to egzaminu OET/IELTS( wymagany poziom B2 języka angielskiego lub wyższy, kandydat zobowiązuje się do przystąpienia do programu edukacujnego OET i przystąpienia do egzaminu OET w ciągu 6 miesięcy od złożenia oferty przez pracodacę

Opis stanowiska i obowiązki :

Pacjenci na oddziałach ogólnych- chirurgicznych często mają złożoną diagnozę, a także odpowiadające jej złożone potrzeby. Pielęgniarki ogólne powinny być elastyczne i wszechstronne w zapewnieniu całościowej opieki. Poniżej przedstawiamy rodzaje pacjentów pielęgniarki medyczno-chirurgicznej:

 • Pacjenci z ostrymi i przewlekłymi chorobami wymagającymi leczenia
 • Pacjenci z różnorodną diagnozą przyjmującą i nie ograniczający się tylko do jednego obszaru ciała
 • Pacjenci ze złożonymi i mnogimi chorobami współistniejącymi
 • Pacjenci w każdym okresie życia

Oto niektóre z funkcji pielęgniarki na odziale ogólnym i chirurgicznym:

 • Pielęgniarki ogólno-chirurgiczne muszą być gotowe koordynować, organizować i ustalać opiekę dla wielu pacjentów.
 • Wiedza i kompetentencja w prowadzeniu pacjentów i ich rodzin przez złożoność systemu opieki zdrowotnej..
 • Zdolność do współpracy z innymi członkami zespołu opieki zdrowotnej.
 • Umiejętność uczenia się korzystania z technologii, w tym nowych innowacji medycznych.
 • Możliwość integracji badań w odniesieniu do zróżnicowanych potrzeb w zakresie opieki nad pacjentem.

Wynagrodzenie

Zarobki pielęgniarek ogólno-chirurgicznych wahają się w pomiędzy €29 000 do €44 000 rocznie w zależnosci od lat pracy w zawodzie.

Pielęgniarka na oddziale intensywnej terapii, które specjalizują się w opiece nad pacjentami na oddziałach intensywnej terapii w całym szpitalu. Szpiale odczuwają stały btak wykfalifikwanych pielęgniarki intensywnej terapii, pomimo, iż wiedza medyczna i opieka zdrowotna staje się coraz bardziej zaawansowana, odsetek krytycznie chorych pacjentów wymagających specjalistycznej opieki ciągle rośnie. Od wielu lat w Irlandii jest stałe zapotrzebowanie na doświadczone pielęgniarki oddziałów intensywnej terapii.

Szpitalne oddziały intensywnej terapii są zwykle podzielone na wyspecjalizowane jednostki. Przykłady wyspecjalizowanych oddziałów intensywnej terapii obejmują: kardiologiczne, medyczne, chirurgiczne, oparzeniowe i neurologiczne jednostki intensywnej terapii.

Rodzaje pacjentów objętych intensywnej terapii zależą od rodzaju jednostki, w której pracują pielęgniarki. Wszystkie pielęgniarki zajmujące się intensywną opieką nad pacjentem sprawują jednak opiekę głownie nad pacjetami w stanach krytycznych.

Pielęgniarki na oddziałach intensywnej terapii zwykle zapewniają opiekę pacjentom cierpiącym na choroby serca a także uszkodzenia mózgu. Pacjentami często bywają ofiary wypadków i pacjenci po rekonstrukcjach w skomplikowanych operacjach.

Pielęgniarki oddziałów intensywnej opieki ściśle współpracują z lekarzami i innymi członkami zespołu opieki zdrowotnej. Muszą być wykwalifikowane w ocenie stanu pacjentów oraz wyszkolone do korzystania z najnowocześniejszego sprzętu. Pielęgniarki zajmujące się problemami pacjentów w stanie krytycznym muszą mieć wytrzymałość fizyczną, umysłową i emocjonalną, aby pracować z poważnie chorymi pacjentami i ich bliskimi.

Wymagania

 • Minimum roczne doświadczenie w pracy na oddziale intensywnej terapii
 • Rejestracja w irlandzkich izbach pielęgniarskich NMBI lub chęć niezwłocznego przystąpienia.

O

 • Znajomość języka angielskiego to wymóg rejestracji w NMBI, jeśli nie masz ukończonej rejestracji musisz przystąpić to egzaminu OET/IELTS( wymagany poziom B2 języka angielskiego lub wyższy, kandydat zobowiązuje się do przystąpienia do programu edukacujnego OET i przystąpienia do egzaminu OET w ciągu 6 miesięcy od złożenia oferty przez pracodacę
 • Specjalizacja będzie dodatkowym atutem

Job Description & Duties

Praca na oddziale intensywnej terapii wymaga starannej oceny i monitorowania parametrów życiowych pacjenta, nagłe oraz subtelne zmiany w stanie zdrowia pacjenta, które mogą wymagać interwencji.

Większość pacjentów na oddziale intensywanej terapii jest fizycznie niestabilna i wymaga ciągłego monitorowania oddechu i serca.

Pracownicy oddziałów intensywnej terapii są odpowiedzialni za zarządzanie dawkami leków, znieczulenie i wspomaganie oddychania pacjentów.

Wynagrodzenie

Zarobki pielęgniarek na oddziałach intensywnej terapii wahają się w pomiędzy €29 000 do €44 000 rocznie w zależnosci od lat pracy w zawodzie.

Rynek pracy dla pielęgniarek z doświadczeniem na oddziałach intensywnej terapii i anestezjologii jest bardzo dobry. Ofert stale przybywa wraz ze wzrostem złożoności technologii medycznej i zapotrzebowaniem na wiedzę niezbędną do monitorowania życia poważnie chorych pacjentów, perspektywy stałego wzrostu zarobków w dziedzinie pielęgniarstwa intensywnej opieki są doskonałe.

Pielęgniarstwo operacyjne/instrumentowanie – to czynności mentalne (słuchanie dialogu lekarzy, analizowanie ich wypowiedzi i wyciąganie wniosków) oraz manualne - szybkie, celowe podawanie potrzebnych w danej chwili narzędzi, wykonywane przez instrumentariuszkę w trakcie zabiegów operacyjnych lub diagnostycznych, przeprowadzanych w warunkach bloku operacyjnego. Praca instrumentariuszek jest całkowicie odmienna od pracy innych pielęgniarek. Instrumentariuszki mają specyficzne kompetencje, dotyczące asystowania lekarzom różnych specjalności zabiegowych w przeprowadzanych operacjach lub zabiegach diagnostycznych. Muszą umieć współpracować z różnymi osobami, ponieważ za każdym razem wchodzą w skład innego zespołu operacyjnego. Charakter wykonywanej przez pielęgniarkę operacyjną pracy polega głównie na instrumentowaniu i asystowaniu do zabiegów operacyjnych, a także na realizowaniu szeregu czynności sanitarno-porządkowych i przygotowawczych warunkujących osiągnięcie wymaganego poziomu aseptyki i antyseptyki. Pracownicy ochrony zdrowia, oprócz działania czynników szkodliwych i niebezpiecznych, narażeni są na stres oraz przemęczenie długotrwałą pracą.Jest to zawód pełen wyzwań i bardzo potrzebny .Pielęgniarka operacyjna stanowi niezbędne ogniowo, bez którego blok operacyjny nie funkcjonuje.

Wymagania

 • Minimum roczne doświadczenie na bloku operacyjnym
 • Rejestracja w irlandzkich izbach pielęgniarskich NMBI lub chęć niezwłocznego przystąpienia.
 • Znajomość języka angielskiego to wymóg rejestracji w NMBI, jeśli nie masz ukończonej rejestracji musisz przystąpić to egzaminu OET/IELTS( wymagany poziom B2 języka angielskiego lub wyższy, kandydat zobowiązuje się do przystąpienia do programu edukacujnego OET i przystąpienia do egzaminu OET w ciągu 6 miesięcy od złożenia oferty przez pracodacę

Opis stanowiska i obowiązki :

Świadczenie wysokojakościowych, profesjonalnych świadczeń z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego w obrębie traktu operacyjnego i poza nim w razie takiej konieczności.

Koordynowanie działań mających na celu przygotowanie oraz sprawne przeprowadzenie zabiegów chirurgicznych

Współpraca z innymi pracownikami bloku operacyjnego

Nadzór i przestrzeganie zasad aseptyki oraz reżimu sanitarnego przez wszystkie osoby przebywające w bloku operacyjnym.

Do zadań instrumentariuszki należy w szczególności:

 • zapoznanie się ze szczegółami planu zabiegów chirurgicznych /ew. dodatkowa konsultacja z lekarzem operującym/
 • przegląd stanu gotowości sal operacyjnych do przeprowadzenia zabiegów zgodnie z zaplanowanymi technikami i sposobami /przygotowanie i rewizja sprawności sprzętu i urządzeń przewidzianych do użycia/
 • -przygotowanie odpowiednich narzędzi i materiałów medycznych w ilościach zgodnych ze standardami przyjętymi w bloku operacyjnym,
 • przygotowanie sprzętu i środków niezbędnych do wykonywania bieżącej dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych
 • realizacja zadań pielęgniarskich w strefie jałowej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad:
 • chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz aseptycznego ubrania
 • prawidłowego pobierania i nadzorowania ilości narzędzi i materiałów medycznych,
 • *aseptycznego przygotowania stolików z narzędziami,
 • bezpiecznego i zgodnego z planem zabiegów, ułożenia pacjenta na stole operacyjnym z jednoczesnym zapewnieniem mu wygody oraz warunków do zachowania intymności
 • przygotowania zespołu chirurgicznego do aseptycznego wykonania zabiegu operacyjnego,
 • bezpiecznej obsługi urządzeń wykorzystywanych podczas zabiegów,
 • sprawnego dostarczania i nadzoru nad racjonalnym zużyciem materiałów /gazików ,nici chirurgicznych, implantów, leków itp.

Wynagrodzenie

Zarobki pielęgniarek ogólno-chirurgicznych wahają się w pomiędzy €29 000 do €44 000 rocznie w zależnosci od lat pracy w zawodzie.

Szczegóły oferty pracy wkrótce!

Apply for a positions at Beaumont Hospital