<

PROCES REJESTRACJI W NMC

BRYTYJSKA IZBA PIELĘGNIARSKA

Podjęcie pracy na stanowisku pielęgniarki w Wielkiej Brytanii wymaga przystąpienia do rejestracji zawodowej, aby uzyskać brytyjskie prawo wykonywania zawodu.

REJESTRACJA MOŻE TRWAĆ OD 3 AŻ DO 6 MIESIĘCY, NALEŻY WIĘC JAK NAJSZYBCIEJ ROZPOCZĄĆ PROCEDURY, ABY NIE OPÓŹNIAĆ EWENTUALNEGO ROZPOCZĘCIA PRACY NA STANOWISKU PIELĘGNIARSKIM.

Proponujemy rozpocząć przygotowania dokumentacji od zgłoszenia się do izb po zaświadczenie o przebiegu pracy pielęgniarskiej i kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki. Czas oczekiwania na zaświadczenia to nawet 30 dni. Dokument jest ważny 3 miesiące.

WAŻNE!
FORMULARZ IMIENNY NMC WYPEŁNIAMY WYŁĄCZNIE CZARNYM DŁUGOPISEM ORAZ DRUKOWANYMI LITERAMI – BEZ POLSKICH ZNAKÓW, GDYŻ W PRZECIWNYM RAZIE MOŻE ZOSTAĆ ODRZUCONY.

ETAP 1

ZAMÓWIENIE FORMULARZA Z BRYTYJSKIEJ IZBY PIELĘGNIARSKIEJ – NMC

Formularz rejestracyjny zamawiamy on-line: https://online.nmc-uk.org/europe/euform/euform Wypełniamy formularz zgłoszeniowy na stronie, następnie NMC powinno odesłać formularz imienny w ciągu 2 tygodni na adres wskazany w zgłoszeniu. W tym momencie NMC nadaje Państwu numer ewidencyjny PRN.

ETAP 2

OCZEKUJĄC NA FORMULARZ IMIENNY – ZBIERANIE I TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW

Dokumenty muszą być zebrane i dołączone do formularza zgodnie z instrukcją. Lista wymaganych dokumentów do rejestracji w NMC:

1. AKT URODZENIA – formularz europejski nie wymaga tłumaczenia – oryginał!

2. AKT MAŁŻEŃSTWA – jeśli dotyczy – formularz europejski nie wymaga tłumaczenia – oryginał!

3. PASZPORT LUB DOWÓD OSOBISTY – wyraźne ksero dokumentu potwierdzone pieczątką notariusza za zgodność.

4. ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI – oryginał + tłumaczenie przysięgłe. Dokument jest ważny przez 3 miesiące.

5. KSERO DYPLOMU/-ÓW: LICENCJATA I MAGISTRA – fpotwierdzone notarialnie + tłumaczenie przysięgłe dyplomów, jeśli nie posiadasz dyplomu w wersji angielskiej.

6. PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU – ksero potwierdzone notarialnie + tłumaczenie przysięgłe

7. ZAŚWIADCZENIA Z IZB PIELĘGNIARSKICH: Zaświadczenie o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki – z adnotacją o dyrektywie unijnej – oryginał + tłumaczenie przysięgłe.
*Jeśli ukończyłeś szkołę pielęgniarską przed 2004 r. poproś izby także o zaświadczenie o przebiegu pracy pielęgniarskiej – oryginał + tłumaczenie przysięgłe.

8. CERTYFIKAT IELTS – z wynikiem minimum na poziomie 7 (wynik żadnej z czterech poszczególnych części testu nie może być niższy niż 6.5)
*Jeśli nie masz jeszcze certyfikatu IELTS wyniki egzaminu razem z załącznikiem z formularza (International Registration: Language Evidence Form) możesz dosłać w późniejszym terminie – po zdanym egzaminie IELTS.

9. 2 ZDJĘCIA PASZPORTOWE – podpisane z tyłu imieniem i nazwiskiem oraz indywidualnym numerem PRN

WAŻNE: Proszę nie skanować dokumentów ani ich tłumaczeń, zostaną uznane za nieoryginalne; dokumenty wymagane np. Zaświadczenia z Izb Pielęgniarskich nie mogą być ksero ani skanami; pieczątki tłumaczy i notariuszy muszą być oryginalne!

ETAP 4

WYPEŁNIENIE FORMULARZA UWAŻAJĄC NA DATY I ODESŁANIE DO NMC WRAZ Z DOKUMENTACJĄ I DWOMA ZDJĘCIAMI. *Twój formularz imienny ma nadany twój indywidualny numer rejestracji PRN, zapisz go i podaj nam co ułatwi wgląd w twój proces.

ETAP 5

PŁATNOŚĆ ZA WERYFIKACJĘ DOKUMENTÓW

Po wysłaniu wypełnionego formularza imiennego wraz z całym zestawem dokumentów należy wnieść opłatę za weryfikację aplikacji wysokości £110, co rozpoczyna proces rejestracji (od 6 do 12 tygodni). Opłatę wnosimy za pomocą karty kredytowej (tłoczonej) telefonicznie podając dane karty, dane osobowe oraz numer PRN aplikacji indywidualnej (tel.: 0044 20 7333 9333). lub podając odpowiednie dane przez stronę NMC w specjalnym formularzu, pod adresem: https://www.onlinepayments.nmc-uk.org/

ETAP 6

OTRZYMANIE INFORMACJI ZE STRONY BRYTYJSKICH IZB PIELEGNIARSKICH O POPRAWNOŚCI PRZESŁANYCH DOKUMENTÓW RAZEM Z PROŚBĄ O UISZCZENIE DRUGIEJ OPŁATY- TZW. SKŁADKI ROCZNEJ – £120.

Opłatę wnosimy za pomocą karty kredytowej (tłoczonej) telefonicznie podając dane karty, dane osobowe oraz numer PRN aplikacji indywidualnej (tel.: 0044 20 7333 9333). lub podając odpowiednie dane przez stronę NMC w specjalnym formularzu, pod adresem: https://www.onlinepayments.nmc-uk.org/

Etap 7

OTRZYMANIE POTWIERDZENIA UZYSKANIA PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU NA TERENIE WIELKIEJ BRYTANII RAZEM Z NUMEREM PIN.

Karta PIN czyli brytyjskie prawo wykonywania zawodu jest przesyłane listownie do 14 dni po wniesieniu końcowej opłaty £120.

WAŻNE!

Ten proces może się nieco różnić, w zależności od Twojego wykształcenia, kraju pochodzenia i daty uzyskania prawa wykonywania zawodu. Jesteśmy w stanie porozmawiać z każdym kandydatem z osobna, w celu udzielenia porad i pomocy w formalnościach.