<

CZYM JEST TEST IELTS DLA PIELĘGNIAREK?

Test IELTS dla pielęgniarek jest skrótem od „International English Language Testing System”, , sprawdza i potwierdza poziom znajomojści języka angielskiego pielęgniarki. Test składa się z czterech części: mówienie, czytanie, pisanie i słuchanie. Test IELTS dla pielęgniarek jest najbardziej znanym certyfikatem języka angielskiego na świecie. Jest to również test, który otwiera wiele drzwi, szczególnie w krajach, w których językiem urzędowym jest język angielski.

Czym jest test ielts dla pielęgniarek?

Test IELTS dla pielęgniarek jest jednym z dwóch certyfikatów akceptowanych prze brytyjską izbę pielęgniarską – NMC, jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego przez pielęgniarkę, która kształciła się w Unii Europejskiej.

FORMA EGZAMINU

Są dwa rodzaje testu IELTS: ogólny oraz akademicki. NMC akceptuje tylko i wyłączenie akademicką wersję testu IELTS dla pielęgniarek, które chcą zarejestrować się i pracować na terenie Wielkiej Brytanii.

STRUKTURA EGZAMINU

Test IELTS dla pielęgniarek składa się z czterech częsci – słuchania, czytania, pisania i mówienia. Certyfikat otrzymuje się po zaliczeniu wszystkich czterech częsci. Test IELTS trwa łącznie 2 godziny i 45 minut.

Części słuchanie i mówienie są takie same dla formy ogólnej i akademickiej testu, ale czytanie i pisanie dla akademickiej formy IELTS ma specyficzną strukturę.

Słuchanie

Moduł słuchanie, to pierwsza część testu, która składa się z czterech sekcji, w tym 40 pytań – odpowiedzi na nie należy udzielić w ciągu 30 minut. Nagranie, którego dotyczą pytania odtwarzane jest tylko raz, dlatego należy maksymalnie skupić się w trakcie, aby móc odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Pisanie

Akademicki moduł pisania IELTS składa się z dwóch zadań, do wykonania w ciągu 60 minut. Musisz napisać dwa teksty, pierwszy na co najmniej 150 słów i drugi na co najmniej 250 słów. W zadaniu pierwszym należy w formie pisemnej wyjaśnić przedstawioną informację graficzną. Drugie zadanie polega na omówieniu naszego punktu widzenia na przedstawiony w zadaniu temat.

Czytanie

Czytanie w teście IELTS zaprojektowane jest tak, aby przestestować w szerokim zakresie tę umiejętność i składa się ono z 40 pytań.
Akademicka część czytania obejmuje trzy teksty – opisy, dyskursy, teksty faktu oraz teksty analityczne. Są one zaczerpnięte z książek, czasopism i gazet. Zostały wybrane dla nie-specjalistycznych odbiorców, ale są odpowiednie dla osób rozpoczynających studia w języku angielskim lub ubiegających się o rejestrację zawodową.

Mówienie

Ostatnią częścią testu IELTS jest mówienie – czyli rozmowa w języku angielskim. Jest to rozmowa jeden na jeden i zajmuje około 15 minut.
Ten moduł jest zaprojektowany w taki sposób, że nie pozwala podchodzącym do egzaminu przećwiczyć odpowiedzi na zadawane pytania. Bardzo ważne jest, aby się odprężyć, na tyle na ile to możliwe, i swobodnie odpowiadać na pytania.

FAQ

+ Jako pielęgniarka jaki rodzaj certyfikatu IELTS powinnam uzyskać?

Pielęgniarka chcąca zarejestrować się w brytyjskiej izbie pielęgnairskiej – NMC musi okazać IELTS akademicki. Ogólny test IELTS nie jest akceptowany przez NMC.

+ Jaki wynik w IELTS akademickim musi uzyskać pielęgniarka starająca się o rejestrację w NMC?

Pielęgniarka kształcąca się na terenie UE musi uzyskać certyfikat IELTS akademicki z wynikiem 7.0 na 9.0 ze wszystkich czterech części testu.

+ Dlaczego potrzebuję tak wysokiego wyniku z akademickiego egzaminu IELTS?

Po konsultacjach rozpoczętych w 2003 r. zdecydowano, że 7.0 w skali IELTS jest minimalnym wskaźnikiem, który gwarantuje akceptowalny poziom znajomości języka angielskiego w celu rejestracji pielęgniarki w NMC.

+ Uzyskałam wynik 6.5 w jednej z części akademickiego testu IELTS. Czy nadal mogę aplikować o numer NMC?

Nie. Wynik każdej z poszczególnych części musi być przynajmniej na poziomie 7.0. Istnieje możliwość użycia dwóch wyników, jeśli w drugim w tej samej części uzyskasz wynik minimum 7.0. Drugi raz do egzaminu IELTS musisz podejść nie później niż 6 miesięcy licząc od pierwszego egzaminu.
Jeśli w obu certfikatach jeden z cząstkowych wyników jest niższy niż 6.5 (np. 6.0), ten certyfikat nie będzie brany pod uwagę.

+ Posiadam akademicki certyfikat IELTS sprzed 3 lat. Czy moja aplikacja w NMC będzie zaakceptwana?

Certfikat IELTS jest ważny 2 lata. Musisz podejść do egzaminu ponownie, aby móc się zarejestrować w NMC.